Nytt spåntak får läggas på fiskebod

En boende i Vamlingbo får tillstånd av länsstyrelsen att byta tak på en fiskebod vid Bjärgesmänningarnas fiskeläge.

Boden ligger inom naturreservatet Gotlandskusten och spåntaket är cirka 15 år gammalt och behöver restaureras.

Boden ligger inom naturreservatet Gotlandskusten men länsstyrelsen har inga invändningar mot att boden restaureras med nytt tak som även i fortsättningen bör vara av spån, eftersom det är ett värdefullt och tidstypiskt takmaterial att värna om, tycker länsstyrelsen.