Mer giftigt svavel än någonsin runt Gotland

Tillståndet för Östersjön är fortsatt dåligt. Det visar mätningar som SMHI har gjort nu under hösten.

Väster om Gotland har man uppmätt mer giftigt svavelväte än någonsin tidigare, och mycket låga syrehalter.

På SMHI hoppades man att den senaste veckans hårda vindar skulle leda till ett större inflöde av friskt vatten västerifrån in i Östersjön, men så blev det inte, eftersom det vatten som strömmade in inte var tillräckligt kallt och dessutom var det inte syrerikt nog.