Toftabor klagar på oren mark

Flera Tofta-bor är missnöjda med hur marken återställts vid Krokstäde sedan kommunen dragit nya vatten- och avloppsledningar.

Där det tidigare fanns ett grönområde med gräs som sköttes som ett änge, har det nu blivit en lergata, skriver de boende till tekniska förvaltningen. Och i den jord som kommunen fyllde i med, har dom hittat plåt, glasbitar och bitar av sågblad. Mer och mer skräp kommer dessutom upp efter varje regn.

Toftaborna vill nu att kommunen på ett bättre sätt återställer marken vid Krokstäde i Tofta.