Strid om förskola i Hemse

Gotlands kommun vill fortsätta att använda ett bostadshus på Parkgatan 8 i Hemse som öppen förskola. Kommunen har ansökt om tillfälligt bygglov till och med 2011.

Men boende på Parkgatan protesterar mot kommunens planer. De hävdar bland annat att den nya verksamheten strider mot den plan som gäller för området.

Dessutom störs de boende i Hemse av verksamheten och den ökade biltrafik som det innebär.