Minkfarmen kan bli bostadsområde

Marken vid den gamla minkfarmen i Lummelunda skulle kunna användas för att bygga attraktiva bostäder. Avvecklingen av minkfarmen är nu nästan klar och det enda som återstår är några rester av burarna.

Beslutet om att minkfarmen vid Salthamn i Lummelunda skulle läggas ned togs av miljööverdomstolen för ett år sedan efter en segdragen process som handlade om att flugor och avföring från minkarna påverkar miljön negativt.

I domen ställdes krav på att farmen skulle saneras. Bland annat skulle byggnaderna rivas, dammar rengöras och gödsel transporteras bort.

Burarna har sedan dess rivits eller sålts och avföringen är borta.

Kvar av minkfarmen är idag bara fryshuset, där man fått tillstånd att fortsätta lagra kött- och fiskavfall för vidareförädling till djurfoder.

Det som återstår är att ta prover i marken för att se om det det behövs saneras från giftiga föroreningar, bland annat där det stått pumpstationer för diesel.