Cider får behålla namnet

Gumbalde Hotell & Konferens i Stånga på Gotland får behålla namnet GOLVADOS på sin alkoholhaltiga cider, trots likheten med den franska drycken CALVADOS.

Patent- och registreringsverket anser att namnen skiljer så pass mycket åt, att det svenska inte snyltar på det franska. Det var ett franskt kontrollorgan som vände sig till PRV i frågan.