Cementa kritiserar skärpta utsläppsregler

Cementa motsätter sig Naturvårdsverkets krav på skärpta utsläppsregler och effektivare rening av rökgaserna. Företaget anser att de ökade kraven är strängare än gällande föreskrifter och EG-direktiv och att kraven inte är ekonomiskt motiverade.

Det är i och med att Cementa ansökt om att få utöka sin tillverkning av cement med tio procent som flera myndigheter har krävt noggrannare regler. Cementa vill också använda mer avfall som bränsle, bland annat gamla bildäck, färgrester, plaster och rötslam.

Naturvårdsverket tror att det med ökad rening går att minska stoftutsläppen med minst en tredjedel. Dessutom tycker de att kvicksilver bör ha en egen kompletterande rening.

Men Cementa motsätter sig alltså de skärpta kraven, men säger att de planerar att minska själva stoftutsläppen. Cementa vill därför ha en prövotid och skjuta upp regleringen för stoftutsläpp till år 2009. Att installera egen rening för kvicksilver är däremot inte försvarbart eftersom utsläppen är relativt små, menar

Cementa som också tycker att man redan har en effektiv rening när det gäller utsläpp av kväve och svaveldioxid.

Det blir nu miljödomstolen som tar beslutet om vilka krav som ska gälla när Cementa utökar sin tillverkning i Slite. Förhandlingar blir det den 7 december.