Dålig kollektivtrafik

Kommunen har skött sig väldigt dåligt när det gäller kollektivtrafiken. Det anser en grupp kvinnor på norra Gotland.
Gruppen kallar sig kommunikationsgruppen, och arbetar för att få bättre bussförbindelser på norr. De vill påverka politikerna, och målet är bland annat att underlätta för alla som bor på norra Gotland och arbetar i Visby. Gruppen har åkt på studieresor till andra glest befolkade kommuner i Sverige för att se hur de har löst sin kollektivtrafik. Gruppen anser att en ny undersökning borde göras av befolkningsunderlaget och behovet av kollektivtrafik på norra Gotland.