Efterlyser samarbete i vården

Sjukvården och omsorgen måste samarbeta mer, annars finns risk att äldre patienter som har flera sjukdomar får fel behandling. Det visar en genomgång av situationen på servicehusen på Gotland.

För att ge de här patienterna rätt vård och omsorg bör Gotlands kommun anställa fler geriatriker som är specialister på äldres sjukdomar. Och det bör vara fast anställda läkare som ansvarar för de äldre. För att öka kunskapen på området föreslås seminarier för politiker och personal.

Intervjuer med flera av de äldre som bor på servicehusen visar att de själva är nöjda med den vård och omsorg som de får. Granskningen gäller de som är 75 år eller äldre som är multisjuka, och alltså har flera olika sjukdomar och den har gjort att en fristående revisionskonsult.