Ohälsotalet sjunker på Gotland

Ohälsotalet fortsätter att sjunka, både på Gotland och i övriga landet. Men det går inte lika snabbt som tidigare, det visar senaste statistiken från Försäkringskassan.

Av statistiken framgår även att det numera är färre som får sjukpenning. Men det framgår också att de senaste åren har antalet med sjuk och aktivitetsersättning på Gotland ökat.

När Försäkringskassan pratar om ohälsotalet, så är det ett mått på antalet dagar, sett över ett år, med utbetald, exempelvis sjukpenning eller sjuk och aktivitetsersättning, utslaget på alla socialförsäkrade mellan 16 och 64 år.

Målet för Försäkringskassan, i hela landet, är ett ohälsotal på under 37 dagar, innan 2009. Gotland har ungefär en och en halv till två dagar dag kvar dit, men ligger bra till jämfört med rikssnittet.