Ronny Larsson blir chef för Posten

Ronny Larsson, just nu chef för försvaret på Gotland, blir från och med årsskiftet istället chef för posten på Gotland och nästan 200 postanställda.

Ronny Larsson, som är överstelöjtnant, tänker börja sin nya tjänst med att lära sig verksamheten från grunden.

Han kommer bland annat att resa runt med lantbrevbärarna och även cykla tillsammans med brevbärarna i Visby.