Bara 56 anställda kvar på slakteriet

Förhandlingarna mellan facket och Swedish Meats har nu avslutats. Resultatet blev att 78 anställda sägs upp när styckningen flyttas till fastlandet. Uppsägningstiden varierar mellan en och sex månader.

”Med hänsyn till omständigheterna är vi ändå relativt nöjda med resultatet”, säger Mikael Nilsson på Lismedelsarbetarförbundet.

Det är både styckare och slaktare som tvingas lämna slakteriet, men vissa nyckelpersonar har undantagits från turordningsreglerna. Och anställda i slakteriets restaurang har helt undantagits från uppsägning.

Samtliga 78 som nu lämnar Swedish Meats omfattas av en försäkring som ska försöka underlätta för de uppsagda att komma tillbaka på arbetsmarknaden.

Ingen av de 78 har hittills nappat på erbjudandet om fortsatt jobb på fastlandet.

Kvar på slakteriet i Visby blir 56 anställda.