Vill att Kulturskolan koncentreras

Kulturskolan - före detta Musikskolan - bör begränsa sig till att erbjuda undervisning i musik och dans. Det anser barn- och utbildningförvaltningens chef Lars Danielsson.
Det finns nämligen planer inom Kulturskolan på att också erbjuda drama-undervisning, men Lars Danielsson tycker att, med tanke på kommunens pressade ekonomiska läge, bör skolan begränsa sig till sitt ursprungliga utbud. Det innebär också att undervisningen som skolan erbjuder i akrobatik och konst faller bort. Beslutet om Kulturskolans utbud kommer att fattas på ett möte i Barn- och utbildningsnämnden nu på onsdag.