Fortsatt algrapportering 2007

Även nästa sommar kommer länsstyrelsen och kommunen att samarbeta med 14 algobservatörer längs Gotlands stränder.

Den gångna sommarens rapportering har varit positiv även om algerna bara förekommit i begränsad omfattning, uppger länsstyrelsen i en sammanställning över 2006.

Under några veckor i början av juli fanns problem vid några stränder, exempelvis i Visby. Den generella uppfattningen är dock att algblomningen varit liten längs stränderna, men mer riklig till havs.