Positivt för Tingsbrogården

Verksamheten vid äldreboendet Tingsbrogården i Bro fungerar i stort sett bra. Det konstaterar länsstyrelsen som granskar fem särskilda boenden på Gotland.

Tingsbrogårdens särskilda boende innehåller fyra avdelningar med 32 boendeplatser.

Det som granskarna kritiserar är att dokumentationen i vissa fall inte går att följa, om den boendes behov verkligen tillgodoses och det saknas också analyser över vissa händelseförlopp.

Den löpande dokumentationen därför bör ses över för att säkra att den är tillräcklig, relevant och väsentlig.

De anhöriga till boende på Tingsbrogården tycker att deras anhöriga får vad de behöver, att omvårdnaden är god och att personalen ger ett gott bemötande och dessutom är lyhörda.