Idrotten behöver arbetsmarknadsprojekt

Den gotländska idrotten kommer att ha stort behov av olika former av arbetsmarknadsprojekt i framtiden. Det framgår av Gotlands Idrottsförbunds slutrapport för projektet "Lokal sysselsättningsstrategi för idrotten på Gotland" som genomförts förra vintern.
Rapporten visar också att föreningar och förbund vill ha flexiblare former av anställningar för att klara de olika idrotternas säsongsbehov. Det ställer krav på samordning på de olika åtgärderna från Gotlands Idrottsförbunds sida. Projektet visar också att den gotländska idrottsrörelsen står inför en stor generationsväxling av personalen eftersom var fjärde anställd med lönebidrag kommer att gå i pension de fem åren.