Inget kompressortorn vid gasledningen

Det blir inget 70 meter högt kompressortorn nära Gotland, vid den planerade naturgasledningen i Östersjön. Istället ska det byggas en hälften (35 m) så hög plattform vid ledningen 40 kilometer öster om Fårö.

Det betyder bara att det inte längre går att se plattformen från Gotland.
De säkerhetspolitiska riskerna med att ha en rysk-tysk gasledning nära ön är de samma, anser Robert Larsson på totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.