Alla får ge synpunkter på gasledning

Alla runt Östersjön ska få vara med och ge synpunkter på den omdiskuterade naturgasledningen på havets botten från Ryssland till Tyskland.

Myndigheter, organisationer och privatpersoner i alla länder runt Östersjön får lämna synpunkter på hur gasledningen påverkar miljö och natur. I Sverige samlas synpunkterna in av Naturvårdsverket.

Sverige, Finland, Ryssland, Tyskland och Danmark berörs direkt av den rysk-tyska naturgasledningen. Dessutom ska Estland, Lettland, Litauen och Polen som grannländer få ge synpunkter på hur gasledningen påverkar natur och miljö. Alla de här synpunkterna ska sen sammanställas i en miljökonsekvensbeskrivning, MKB.

Det börjar på tisdag med att alla länderna byter information om gasledningen med varandra, samtidigt som företaget som vill bygga ledningen ska berätta mer om sina planer på sin hemsida.

Inger Alness på Naturvårdsverket håller i det internationella samrådsarbetet i Sverige, och enligt henne har intresset att lämna synpunkter varit litet vid tidigare liknande samråd.

Det internationella samrådet görs i enlighet med Esbokonventionen från 1991 som även kallas ECE-konventionen. Enligt den ska ett land utföra en miljökonsekvensbeskrivning där andra länder som påverkas kan ge synpunkter innan landet ger tillstånd till verksamhet som kan påverka miljön i andra länder. Samrådet pågår mellan 14 november 2006 och 16 februari 2007.