Ja till nya lägenheter på A7

Kommunstyrelsens arbetsutskott har idag sagt ja till ett förslag om att sälja mark på A7 till företaget Wisab Bygg.
Det handlar om drygt 8000 kvadratmeter, till ett pris av 1 miljon 650 000 kronor. Wisab vill använda marken till att bygga villor där. Definitivt beslut tas av kommunstyrelsen. Vidare har kommunstyrelsens arbetsutskott sagt ja till en ny detaljplan för en annan del av A7, där det finns förslag om att bygga 60 lägenheter.