Positiva reaktioner på fackligt jobbprojekt

Fackförbundet SEKO:s projekt "På kurs mot nytt jobb" för arbetslösa, har fallit väl ut. Det visar den utvärdering som har gjorts av projektet. Nio av de elva deltagarna på Gotland har fått jobb eller börjat studera.
Tanken med projektet som startades förra hösten, var att få deltagarna att tänka över sina intressen och sitt yrkesval och ändra sin inriktning. Deltagarna fick utforma en stor del av programmet själva och i programmet ingick gruppdiskussioner, studiebesök och praktik. Konsulten Mårten Nordlund som har utvärderat projektet säger att det finns flera inslag i det som är bra och som borde utnyttjas i framtiden. Det gäller till exempel att personer från olika yrkesgrupper deltagit i samma projekt.