Systembolaget flyttar till A7-området

Systembolaget på Östercentrum i Visby skall byggas om till plockbutik. Under ombyggnaden kommer butiken provisoriskt att flyttas till en lokal bredvid Skattemyndigheten på A7-området. Ombyggnaden kommer att pågå från mitten av oktober till början av januari 2003.