Hyresgästkritik mot låga hyror i exklusivt område

Hyresgästföreningen på Gotland tycker att hyrorna i kvarteret Valnöten ovanför hamnen i Visby är för låga. Kommunen som övertog fastigheten i samband med en konkurs planerar att sälja den, vilket kan medföra en kraftig förlust.
Hyresgästföreningens ombudsman Hans Gärdeklev anser att kommunens skattebetalare i praktiken subventionerar hyrorna i Valnöten och att det är fel att hyrorna i det exklusiva bostadsområdet är lägre än i det allmännyttiga Gotlandshem, där man följer bruksvärdessystemet.