Attraktiv byggmark bjuds ut av kommunen

Redan nästa år kan nya lägenheter börja byggas på slakteritomten och Talludden-området i Visby. I månadsskiftet augusti-september släpps områdena ut på så kallad markanvisning av Gotlands kommun, vilket innebär att hugade byggföretag får några månader på sig att ge förslag till bygget av nya lägenheter.
Kommunen har fått löften om att eventuella överklaganden kommer att behandlas snabbt. För villaägarna tillkommer nu 12 villatomter på Terra Nova området och fler planeras framöver. Planeringen skyndas också på för A7 området som förväntas bli Visbys nästa stora bostadsområde med flera hundra lägenheter