Valinformation till invandrare

Samtliga politiska partier i kommunfullmäktige erbjuds att vara med och informera invandrare på Gotland om partiernas ståndpunkter.
Socialdemokraterna har en projektanställning för att öka valdeltagandet bland kommunens invandrargrupper och övriga partier erbjuds delta vid tre informationsträffar som äger rum i Missionskyrkan i Visby i augusti.