Grannar klagar på Foodmarks

Två fastighetsägare i Klinte riktar hård kritik mot Foodmarks anläggning vid Klintebys. Det bullrar, luktar illa och det kommer också mycket miljöskadliga utsläpp därifrån, anser de.
Det är de närmaste grannarna till Foodmarks vid Klintebys som har klagomål. Eftersom Foodmarks har planer på att bygga ut fabriken, har företaget ansökt hos länsstyrelsen om tillstånd för det och ett allmänt möte kommer att hållas i slutet av augusti med företrädare för myndigheter, företagsledningen och grannar. Ett par av grannarna har alltså passat på redan nu att framföra sina klagomål, och de är missnöjda med det mesta. Egentligen ligger fabriken helt fel, alldeles för nära bostäderna i närheten skriver de. Det går inte att sova med öppet fönster och vissa dagar luktar det så illa från fabriken att man måste hålla dörrar och fönster helt stängda. Dessutom anser de att en utbyggnad kommer att medföra ökat buller till följd av mer trafik till och från Foodmarks - det handlar bland annat om leveranser av matolja, och där infarten ligger bara några meter från grannarnas bostadshus. Och egentligen borde Foodmarks se sig om efter en annan plats för fabriken, anser de klagande.