Lång kö till tandläkaren för pensionärer

Pensionärer på Gotland kan tvingas vänta upp till fyra månader på behandling hos tandläkaren, om det är stora ingrepp som ska göras.
Orsaken är att pensionärer har rätt att ansöka om ekonomiskt stöd för ingrepp som kostar mer än 7700 kronor, och en sån ansökan ska lämnas in innan ingreppet görs. Men alla ansökningar måste skickas till Försäkringskassan i Skåne, och där finns inte tillräckligt med personal för att ta hand om alla ansökningar. Tandvårdschefen Per-Erik Edlund tror att köerna för att få tandvårdsstödet kommer att växa under hösten, när fler får information om stödet.