Nya fossilfynd avslöjar massutdöende

Forskare i paleontologi samlar just nu in fossil och bergprover runt om på Gotland.
Genom att leta efter tänder från ett litet förhistoriskt ryggradslöst djur, hoppas man kunna bestämma vad som hänt här vid olika tidsperioder för ungeför 530 miljoner år sen. Tidigare gotländska fossilfynd hittas nu i samma bergslager runt om i världen och enligt professor Lennart Jeppson vid geologiska instutionen på Lunds universitet bidrar nu dessa fynd till en ökad förståelse av världshistorien. Närmast skall Ytterholmen utanför Hellvi undersökas vilket inte skett sedan 1920-talet. Med länstyrelsens tillstånd skall 100 liter stenprov tas, platserna exakt bestämmas och sen vidtar ett omfattande labratoriearbete vid Geologiska instutionen på Lunds universitet. Många massutdöenden av djurraser har förekommit under årmiljonerna, inte bara dinosaurerna, och kunskapen om detta behöver vi för att kunna bestämma vår framtid, menar Jeppson.