Ersätts för sot från Fåröfärjan

En kvinna på Fårö som fick sot på sin bil under en resa med Fåröfärjan får nu nära 1 600 kronor i ersättning från Vägverket för detta.

Det var i slutet av september i år som kvinnan åkte med Fåröfärjan. Vid ett sotutsläpp från färjan blev bilen nedsotad både ut- och invändigt.

Vägverket har utrett händselsen och kommit fram till att kvinnan har rätt till ersättning för tvätt av bilen, kläder och extra resor. Totalt handlar det om nära 1 600 kronor som kvinnan vill ha ersättning för.