Miljarder till gårdar betalas ut i år

Regeringen har enats om att gårdsstödet från EU permanent ska betalas ut till de svenska bönderna det år som stödet avser.

Det handlar om totalt 6,4 miljarder som nu betalas ut i slutet av december 2006.

Därigenom kommer Sverige i fortsättningen, som flertalet andra länder i den europeiska unionen, att betala ut gårdsstödet på rätt sida årsskiftet.