Förlängd anbudstid för färjetrafiken

Rikstrafiken förlänger anbudstiden för upphandlingen av färjetrafik till Gotland ytterligare en månad.

Anbudstiden skulle ha gått ut den 21 december, men Rikstrafiken har fått synpunkter på att anbudstiden är för kort och har därför beslutat att flytta sista datum för inlämnande av anbud till 25 januari.

- Vi har fått synpunkter som visar på att möjligheten att få in seriösa anbud på trafiken skulle öka, om vi förlänger anbudstiden, säger Staffan Widlert, generaldirektör på Rikstrafiken.

- Betydelsen av en bra konkurrens i upphandlingen av den framtida trafiken är så stor, att vi anser att detta är ett nödvändigt beslut. Det här innebär att anbuden nu ska vara inne senast den 25 januari, avslutar Staffan Widlert.

Radio Gotland har rapporterat att svenska rederier som Gotlandsbolaget missgynnas gentemot rederier i andra länder som har rederistöd och som därmed skulle kunna lämna ett lägre anbud.

Men Staffan Widlert förnekar att den förlängda anbudstiden har någon koppling till den saken och att regeringen skulle hinna ändra på de svenska reglerna. Man kan inte ändra förutsättningarna under pågående upphandling och att ändra reglerna tar troligen längre tid än så, säger Widlert.

Om något enskilt rederi hört av sig till Rikstrafiken och sagt att de håller på att räkna på trafiken, vill han inte uttala sig om.

Henrik Wallenius
Henrik.Wallenius@sr.se