Jämställdhetsrapport ska hjälpa planerare

De som ägnar sig åt samhällsplanering som var arbetsplatser placeras och hur kollektivtrafiken ska se ut, tänker inte på vilka olika konsekvenser det får för kvinnor och män, hävdar utredare vid länsstyrelsen på Gotland i en rapport.

Elin Carlsson och Therese Mithander har för länsstyrelsen gjort en rapport om hur kvinnor och män påverkas av samhällsplaneringen.

Jimmy.Englund@sr.se