Kritik mot TV-ägares ekonomi

Spider TV som är ägare till den gotländska lokala TV-kanalen Gotlandskanalen, har knappt något eget kapital och dras med förluster sedan tidigare. En av de privata ägarna till Gotlandskanalen har dessutom flera konkurser och stora skulder bakom sig. Det visar en granskning som Radio Gotland har gjort.

Gotlandskanalen brottas just nu med svåra ekonomiska problem. Man säljer för lite reklam och har därmed svårt att få in pengar som räcker till löner åt de anställda. Flera av dem som jobbat med kanalen under uppbyggnaden har redan slutat och nu vid månadsskiftet slutar också nyhetsredaktören Lasse Ahnell.

Bakom den ekonomiskt pressade Gotlandskanalen står bolaget Spider TV. Det är ett företag vars egna kapital inte når upp till aktiekapitalet på 100 000 kronor. I årsredovisningen kritiserar revisorn att det inte går att verifiera alla utgifter och avstyrker därför att resultaträkning och balansräkning fastställs.

Spider TV ägs i sin tur av ett annat bolag som också gått med förlust och har ett lika lågt eget kapital. I båda bolagen har ägarna också tagit förbjudna lån.

En av de privata delägarna till själva Gotlandskanalen har också flera konkurser bakom sig och har under många år haft stora skulder till Gotlands kommun, som till slut krävde utmätning hos kronofogden. Skulderna till kommunen är idag betalda, men fortfarande har mannen tusentals kronor i skatteskulder.

Huvudpersonen bakom de bolag som äger Gotlandskanalen är VD-n Kim Zetterberg. Vad säger då han om hur företagen har skötts?

- Vi är entreprenörer som inte haft tiden och möjligheten till att sköta bokföringen, så jag är väldigt kritisk mot mig själv. Men vi har gjort det här med förhoppningen att det här ska gå väldigt bra.

Kim Zetterberg säger att han inte kan garantera långsiktighet i kanalen.
- Får vi inte igång försäljningen ordentligt eller nya investeringar i kanalen kommer kanalen inte att överleva.

Idag har Gotlandskanalen en tredjedel av de beräknade annonsintäkterna. Hoppet står därför till den nya publikundersökning som enligt Gotlandskanalen själva visar att över 40 procent av gotlänningarna ser på lokal-TV.

Ulrika Uusitalo Fernholm
Ulrika.Uusitalo@sr.se