Beslut om vem som ska utreda gasledning dröjer

Svaret dröjer på Gotlands landshövding Marianne Samuelssons begäran om resurser för att göra en miljökonsekvensbeskrivning, när det gäller de rysktyska planerna på en gasledning utanför den gotländska kusten.

Landshövdingen har skrivit till statsministern och påpekat att byggandet av gasledningen kommer att få stor påverkan i Gotlands närmiljö både på kort och lång sikt.

Sten Jerdenius, departementssekreterare på miljödepartementet, har fått Marianne Samuelssons begäran för handläggning, men har idag inget besked om det finns pengar för att länsstyrelsen på Gotland skall kunna utreda risker med den tänkta gasledningen.