Protest mot bostäder i Jungfruparken

Fyra husägare som bor längs Jungfrustigen på Länna i Visby överklagar kommunfullmäktiges beslut att anta den detaljplan som tillåter bygge av 30-40 bostäder i den så kallade Jungfruparken i Visby, alltså grönområdet söder om Pingstkyrkan längs Allégatan.

Kommunfullmäktige tog detaljplanen i oktober där planen är att Wisab ska få börja bygga under 2007, både enfamiljs- och flerfamiljsbostäder.