Riksåklagaren avgör mutdom

Chefsåklagare Kjell Lilieholm vid Ekobrottsmyndigheten vill att Högsta domstolen ska pröva den friande domen för den chefstjänsteman vid Gotlandsbolaget, som åtalats för att ha tagit emot drygt elva miljoner kronor i mutor. Men det tycker inte hans chef.

Eftersom rederitjänstemannen avlidit är det hans dödsbo som av hovrätten getts rätten till pengarna.

Men Lilieholms chef, överåklagare Mats Åhlund, bollar nu frågan om ett eventuellt överklagande vidare till Riksåklagaren för avgörande men själv anser att målet inte innehåller några rättsfrågor som bör prövas av HD och avstyrker därför att domen överklagas.