Granne vill stoppa bygge på Furillen

De beviljade byggnadsloven på Furillen har överklagats. Den klagande grannen vill att länsrätten prövar om byggnadsnämndens ordförande gjort sig skyldig till tjänstefel, och prövar om besluten inte strider mot förvaltningslagen.

I väntan på att ärendet prövats vill den klagande att länsträtten stoppar byggnadslovet på Furillen.