Inga mer pengar för sjukskrivningar

Kommunens förvaltningar kommer inte att kompenseras för kostnaderna av medfinansieringen i sjukförsäkringen.
Kommunstyrelsen anser att det ska rymmas i förvaltningarnas egna budgetar.

Medfinansieringen innebär att arbetsgivaren ska betala 15 procent av sjukpenningen för den anställd som är sjukskriven på heltid.
Det här kostade kommunens förvaltningar sammanlagt 4 miljoner förra året och beräknas kosta 5 miljoner i år.
Men eftersom kostnaderna för sjukfrånvaron sammantaget minskar för förvaltningarna, så anser kommunstyrelsen att det får rymmas i respektive förvaltnings budget. 
När den gamla regeringen införde kravet på medfinansiering i sjukförsäkringen, var tanken att arbetsgivaren skulle motiveras att jobba för att förhindra sjukskrivningar och att  de anställda snabbt skulle få rehabilitering och kunna komma tillbaka till arbetet.

Den nya regeringen tänker dock att avskaffa medfinansieringen av sjukförsäkringen.

Anledningen är att arbetstagare som befinner sig i riskgruppen för att sjukskrivas, blir oattraktiva på arbetsmarknaden.

Regeringen tror också att småföretagen drar sig för att anställa personal på grund av den kostnad som medfinansieringen innebär.