Mutdomen prövas inte i HD

Riksåklagaren har idag beslutat att inte överklaga hovrättens dom i det mutmål som drivits av ekobrottsmyndigheten.

Riksåklagaren anser inte att målet är så principiellt intressant att det bör prövas i Högsta domstolen.

Det innebär att dödsboet nu får behålla de elva miljoner kronor som chefstjänstemannen vid Gotlandsbolaget fått i samband med byggandet av rederiets färjor.

Därmed avslutas all den rättsliga prövning som pågått sen chefstjänstemannen vid Rederi AB Gotland greps på sitt kontor i Visby i maj 2003.