58 procent har sett nya tv-kanalen

Nästan sex av tio gotlänningar uppges titta på den nya privata tv-kanalen Gotlandskanalen.

Enligt en tittarundersökning som kanalen låtit göra ska 58 procent av gotlänningarna ha tittat på kanalen, någon gång under en vecka.

Undersökningen grundas dock på endast 91 tillfrågade personer i varierande åldrar över hela Gotland.

Förutsatt att undersökningen är gjord på ett riktigt sätt och med ett statistiskt urval av befolkningen, blir felmarginalen för ett hundra tillfrågade personer tio procent, enligt Sifo Media som gör mätningar av radio och tv-publiken.

Om undersökningen görs på något annat sätt, till exempel genom att fråga folk på gatan, kan felmarginalen bli hundra procent.