Fler män skall till barnomsorgen

I höst startar Arbetsförmedlingen en barnskötarutbildning för män. Mellan 12-15 män ska erbjudas plats på utbildningen som ska pågå under ett läsår.
Tanken är att få fler män att söka sig till barnomsorgen, och på det sättet bryta uppdelningen mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden. Utbildningen startar i mitten av september.