Tre miljöpartister som föreslås

Miljöpartiet har nu utsett ledamöter till kommunala styrelser och nämnder.

Partiet föreslår att Viveca Bornold blir ledamot av hälso- och sjukvårdsnämnden, Hariett Lihnell i miljö- och hälsoskyddsnämnden samt Matias Lundström i tekniska nämnden.

Ledamöterna väljs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december.