Gotlandskanalen drivs av skattepengar

Den privata tv-kanalen Gotlandskanalen drivs till största delen av skattepengar, via föreningen Gotland Interactive park, GIP,som i sin tur stöds av bidrag från EU, Nutek och kommunen.

Gotlandskanalen säger sig vara kommersiell och reklamfinansierad, men verkligheten ser annorlunda ut.

Gotlandskanalen är sprungen ur ett digitaltv- projekt som drivits av kommunen och den ideella föreningen Gotland interactive park, representerad av kommunen, högskolan och näringslivet.

Digitalteve-projektet har en budget på över fyra och en halv miljon kronor, statliga pengar som till största delen kommer från Nutek och EU, men även ges i form av arbetsinsatser från kommunen. En del av pengarna har också använts till att köpa studioutrustning som fortfarande ägs av Gotland interactive park.

När kanalen sedan överläts till det kommersiella bolaget Spider TV så ingick projektpengar för tre anställda, sändaravgiften och en kraftigt subventionerad hyra av studioutrustningen.

Spider TV behövde bara satsa själva aktiekapitalet på 100.000 kronor. Sedan dess har två av de tre bidrags-anställda beslutat att inte fortsätta.

Idag arbetar drygt en handfull personer med teve-produktionen, både programledare och praktikanter, kanalchef och vd.

Gotlandskanalen har haft svårt att locka annonsörer och har redan nu tufft att få in pengar till de löner som inte bekostas av Gotland interactive park.