Ny nämndorganisation i kommunen

Förslaget till ny organisation för Gotlands kommuns styrelser och nämnder börjar nu bli klart. Av förslaget framgår att det ska bildas ett nytt utskott under kommunstyrelsen, ett förvaltningsutskott.

Det utskottet ska bland annat ansvara för överförmyndaren, räddningstjänsten och konsult- och servicekontoret.

I samband med den förändringen så slopas konsult- och servicekontorets nuvarande styrelse.

Dessutom föreslås en ny nämnd som ska ha hand om vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor.