Busslinjekritik och boulebaneförslag

Nu kommer mer kritik mot den busslinje som går från öster i Visby till Almedalsbiblioteket. I ett medborgarförslag vill en boende i norra Visby att tidtabellen för norrlinjen i Visby anpassas så att de som ska till biblioteket hinner byta buss i tid.

I ett annat medborgarförslag vill en boende på söder i Visby att det skall anläggas en boulebana i Tallunden. Han tycker att den fina lekplatsen i Tallunden mycket väl kan kombineras med en boulebana eftersom många vistas där tillsammans med sina barn och barnbarn. En boulbana skulle kunna skapa gemenskap över åldersgränserna, anser förslagsställaren.