Mögelangrepp i Grötlingbo kyrka

Det är problem med mögel i Grötlingbo kyrka. Häromdagen upptäcktes enligt byggnadsantikvarien Joakim Hansson ”en allvarlig problematik kring klimatet i kyrkan”.

Textilskåp och textilier och vissa delar av sakristians inredning var täckta med en hel del mögel, värmen var felinställd, möbleringen olämplig och klimatstyrning behövs nu.

Läget i Grötlingbo kyrka betecknas som akut och Länsmuseet har nu gjort ett program för att komma tillrätta med problemen.