Arla minskar personalstyrkan

Arla minskar antalet anställda med 162 personer i Sverige och Danmark. De flesta jobben försvinner i Sverige. Det rör sig framförallt om administrativa arbeten.

Inga anställda vid mejeriet på Gotland berörs av neddragningarna, säger Arlas platschef på Gotland Göran Nährström.

Arla har totalt omkring 7 000 anställda i landet.