USA-medborgare utvisas inte

Migrationsdomstolen upphäver Migrationsverkets beslut att utvisa en amerikansk medborgare som bor på Gotland.

Migrationsdomstolen gör en helt annan bedömning av fallet än Migrationsverket, som ansåg att mannen inte hade tillräcklig anknytning till det svenska samhället och att han levde på socialbidrag.

Men Migrationsdomstolen anser att beslutet grundas på den äldre utlänningslagen som upphörde att gälla i våras. Domstolen anser tvärtemot Migrationsverket att mannen har ett brett kontaktnät och tar hänsyn till att han utfört konstnärliga uppdrag, bland annat åt Gotlands kommun.

Migrationsdomstolen upphäver därför utvisningsbeslutet och ger mannen istället permanent uppehållstillstånd.