Biotopskydd i ekstaskog

Ett närmare fyra hektar stort skogsområde vid Jakobs i Eksta blir biotopskyddat område.

Det var vid en inventering som länsstyrelsen upptäckte den här äldre naturskogen i Eksta.

Nu får markägarna rådet att till exempel gallring, röjning, markberedning, körning med fordon, eller att ta ved i området är olämpligt och kan skada naturmiljön.