S-nomineringar till nämnderna

Sven-Åke Malmberg, Visby, föreslås som ny gruppledare för socialdemokraterna i byggnadsnämnden, medan Bo Björkman, Stånga, förselås bli gruppledare i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Socialdemokraterna har nu utsett ledamöter till de olika kommunala nämnderna.

Sonia Landin föreslås leda socialdemokraterna i social- och omsorgsnämnden.

Eric Martell finns kvar i barn- och utbildningsnämnden, Åke Svensson i sjukvårdsnämnden, Anne Ståhl Muosa i kultur- och fritidsnämnden och Tommy Gardell i tekniska nämnden.

Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige i december.