Arbete och familjeliv kartläggs

Hur är möjligheterna att kombinera arbete och familjeliv här på Gotland? Och hur ligger Gotland till jämfört med övriga landet? Det är frågor som ställs i en undersökning som TCO genomför över hela landet för att belysa familjepolitiken.
Hundratusentals föräldrar kämpar varje dag med att kombinera familje- och arbetsliv. Undersökningen som presenteras senare i veckan ska bland annat visa hur många föräldradagar pappor på Gotland tar ut och hur lärartätheten i skolorna och storleken på dagisgrupperna är på ön.